OBJAVE

Mens sana in korpore sano

Juvenal: "Orandum est ut sit mens sana in korpore sano" (treba se moliti za zdrav duh, u zdravome tijelu"). Gornji stih nam dolazi od rimskog pjesnika, a govori o odnosu čovjeka prema Bogu - zdrav duh i zdravo tijelo, jedino su što ima smisla tražiti od "Više sile"... No, da li je to uvijek tako, da li samo i uvijek "tražimo zdravlje od Više sile" ? Jer, "tjelovježba" može biti lijek, ali i otrov za dušu i tijelo.

U svijetu današnjice, "tjelovježba" je postala kulturno nasljeđe, a najrazličitiji oblici "tjelovježbenih" procesa EDUKATIVNOG, REKREATIVNOG, NATJECATELJSKOG, KINEZITERAPIJSKOG ili pak POSEBNOG karaktera osposobljavanja pripadnika vojske, policije, došli su na visoko stručni i znanstveni nivo razvoja u okviru antropološke znanosti - KINEZIOLOGIJE (grč. kinezis = kretanje, logos = zakon, znanost). U definicijskom smislu, kineziologija je znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesima "tjelovježbe" i posljedice tih procesa na ljudski organizam (M. Mraković, 1992.g.).

Svojina primjene "tjelovježbe", proizlazi iz bioloških potreba čovjeka: za kretanjem, za igrom, za borbom i potreba za estetskim doživljajem.Morfološke osobine (izgled tijela), motoričke karakteristike (jakost, rastezljivost, brzina, ravnoteža, koordinacija...), funkcionalne karakteristike (stanje srčano-žilnog, disajnog, hormonalnog, probavnog sustava...), psihološke osobine (upornost, dosljednost, odvažnost...), i na najdubljoj razini, duhovno ustrojstvo svakoga od nas (osjećaj unutarnjeg mira, spokojstva, radosti življenja...), sve to, određuje nas kao osobe koje djeluju u svakodnevici, bilo u odnosu prema sebi samima, bilo u interakciji sa drugim ljudskim bićima.

PRIRODNI - TEMELJNI OBLICI KRETNIH STRUKTURA, kao što su puzanja, hodanja, trčanja, poskoci, skokovi, naskoci, saskoci, preskoci, penjanja, guranja, povlačenja, dizanja, nošenja, te kretni utiliteti povezani sa prirodnom sredinom (plivanja, skijanja-klizanja), s vremenom su uobličeni u KONVENCIONALNE SUSTAVE "tjelovježbe", danas općenito nazvanih SPORTOVE. U cilju STJECANJA, ODRŽAVANJA i UNAPRIJEĐIVANJA OSOBNIH MOGUĆNOSTI.

U gornjem uvodu, samo je naznačena geneza, svrha i mogući utjecaj "tjelovježbe" (kolokvijalno, sportova) na čovjeka i ljudske zajednice. Ovom prilikom, ograničiti ću se samo na tzv. AGONISTIKU (NATJECATELJSKI ASPEKT SPORTOVA). SPORTSKA NATJECANJA svih vrsta i nivoa, dinamičan su, atraktivan, ali i stresan modus bavljenja sportom kao takvim. Pojedinci, sportski parovi, ekipe, nadmeću se u smislu "bolje, dalje, više, jače...". Pri tome svemu, nema nikakve suradnje, već samo borba za "prestiž". SIMBOLIČKA DESTRUKCIJA (uništenje) PROTIVNIKA. Tako je to u sportskim igrama, atletici, gimnastici, aktivnostima u / na vodi, aktivnostima na snijegu i ledu, itd.. NATJECATELJSKI, tzv. VRHUNSKI SPORT , ima samo jednu funkciju: PREZENTACIJA POLITIKE, GOSPODARSTVA I KULTURE uže ili šire društvene zajednice (npr. Države). Bavljenje natjecateljskim aspektom Sporta, vrlo je često autodestruktivno za sportaša (ozljede, nedozvoljena stimulativna sredstva, itd.), pa i nije najbolji modus za bavljenje "tjelovježbom", jer zalazi u krajnost uloženih osobnih napora na svim antropološkim razinama čovjeka.

POSEBNO, AGONIZAM DOLAZI DO IZRAŽAJA U BORILAČKIM SPORTOVIMA.Visoko tehničko znanje-virtuoznost, kondicijska osposobljenost, mentalna (kontrolirana agresivnost) i duhovna razina (zadovoljstvo s učinjenim naporom) SPORTAŠA NATJECATELJA U BORILAČKIM SPORTOVIMA, naročito je bitna za potpuno razumijevanje namjere,svrhe, i cilja nadmetanja u međusobnoj borbi dvoje natjecatelja...ZDRAV PRISTUP NATJECATELJSKOM (BORILAČKOM) SPORTU podrazumijeva smisleno, svrsishodno nadmetanje sportaša, u cilju savladavanja suparnika UZ ODREĐENU TEHNIKU I ODREĐENA PRAVILA...

Način života suvremenog čovjeka, pretvorio se u pasivan odnos prema kretanju. Sjedenje, ležanje, statički režim svakodnevice s jedne strane, uz pojačanu audio-vizualnu (mentalnu) komponentu aktivnosti, uzrokuje veliki niz zdravstvenih anomalija, bolesti: Prekomjerna tjelesna težina (potkožno masno tkivo), smanjeni mišićni tonus, loše držanje, deformacije kičmenog stupa, masnoće u krvim žilama, dijabetes, nepoželjna stanja i varijacije krvnog tlaka, itd., sve to odražava se i na PORAST NEUROTIZMA, NEKONTROLIRANE AGRESIVNOSTI, i u konačnici, PORASTOM NASILJA. Pogotovo je zabrinjavajući taj negativni trend kod djece i mladeži...

ULOGA BORILAČKIH SPORTOVA pri svemu gornjem, MORA BITI PROMIĐBA NENANSILJA. Kako to ostvariti, kada se radi o borbi dvoje suparnika i pogotovo kada se radi o KONTAKTOM borilačkom sportu ?

Prava poplava razno raznih borilačkih asocijacija tzv. MMA (mix martial arts), POTPUNA JE DEKADENCIJA SVEGA naprijed napisanog, i u SUPROTNOSTI SA POSTULATOM NENASILJA i "SIMBOLIČKE DESTRUKCIJE" SPORTSKOG SUPARNIKA. Jer, tu nema nikakvog "simbolizma", već se pothranjuju najniže strasti: "Krv, znoj i suze". I, na taj se način promovira - NASILJE.

Hrvanje, karate, taekwondo, savate, judo, ju jitsu, boks ("plemenita vještina", bez obzira na cilj: "knock-out" suparnika). Sam boks kao natjecateljski sport, GRANIČNA JE SPORTSKA AKTIVNOST u smislu faktičke destrukcije suparnika, jer su dozvoljene, iako ograničene - ozljede. Ipak, i unatoč tome, boks ne protežira nasilje...Nabrojeni su borilački sportovi u kojima je čvrsto ukorijenjena samodisciplina, samopoštovanje, poštovanje-uvažavanje suparnika, ali i VISOKA ZAHTJEVNOST "SIMBOLIČKE DESTRUKCIJE".

Spomenute organizacije, asocijacije MMA (ultimate fight), spadaju u show bussines, pri čemu se gledateljstvu "servira nasilje". I to je medijski veoma eksponirano, te upućuje na to, da je NASILJE - POŽELJNO. Teške ozljede boraca (to nema nikakve veze sa Sportom, već je to "gladijatorstvo", isključivo za novac), dinamika sukoba dvoje suparnika uz obilje krvi i nekontroliranih pokreta udaračkih i hrvačih struktura, kao da privlači mase ljudi. Nažalost, u ljudskoj je prirodi interes promatranja nasilja. No, kada bi zapitali sveukupno gledateljstvo takvih aktivnosti, bi li se i sami bavili time, velika, najveća većina nikako to ne bi prihvatila...Naprosto, općenito, kaos, nesreće, destrukcije, ljudi - vole gledati. Ali, "ne dao Bog" da bi u tome sudjelovali ili bili dio toga.

RAZVOJ BORILAČKIH SPORTOVA u svijetu, općenito bi mogli podijeliti u tri veće grupe: UDARAČKI, HRVAČKI i MAČEVALAČKI. Iste (slične) kretne strukture, kao što su udarci rukama i nogama, blokiranja, izmicanja, zahvati bacanja, gušenja "poluga", razvile su se autohtono, u nezavisnosti jedni od drugih. To upućuje na PRIRODNE OBLIKE KRETNIH STRUKTURA, što je već narečeno u uvodnom dijelu ovoga teksta.

S vremenom, pojedini segmenti primjene borilačkih kretnih struktura, počeli su se spajati (npr, boks i karate = kick boks, polu ili puni kontakt u natjecanju). Zatim, u zadnjih 30-tak godina, spojene su klasične hrvačke.judo tehnike i karate tehnike u sport, nazvan Ju Jitsu - "fighting" sustav. U posljednjih 5-6 godina npr., karate sportsko nadmetanje, uveo je spoj udaračkih i tehnika bacanja.

Na gornjim primjerima možemo zorno vidjeti stanovitu "sportsku evoluciju" borilačkih sportova, pri čemu je cilj STVORITI KOMPLEKSAN BORILAČKI SPORT, sa spjanjem hrvačih i udaračkih kretnih struktura-tehnika. NARAVNO, U SMISLU UDOVOLJAVANJU ZDRAVIM PRINCIPIMA SPORTSKOG NADMETANJA - BEZ NASILNIH KOMPONENTI.

Pored npr. Olimpijskog sportskog triatlona (plivanje+vožnja biciklom+trčanje), osmišljen je i jasno definiran BORILAČKI TRIATLON, pod punim nazivom VALBADO MARTIAL ARTS TRATLON (skraćeno, MAT). To je kineziološki, stručno-znanstveno koncipiran BORILAČKI SPORT, u svojem manifestiranju-odvijanju kroz TRI (3) RUNDE.

1. Runda - borba hrvačkim tehnikama uz minimalna ograničenja, uglavnom vezana za neozlijeđivanje suparnika;

2. Runda - borba hrvačkim tehnikama bacanja bez ograničenja (sa zahtjevom neozlijeđivanja suparnika);

3. Runda - borba tehnikama udaranja rukama i nogama, uz određenu zaštitu, djelomično punim, dijelom polu-kontaktom prilikom udaranja...

Načinjena su Natjecateljska pravila, koja potpuno definiraju mjesto i način odvijanja ovog sportskog nadmetanja.

Spomenuti NOVI BORILAČKI SPORT, Hrvatski je kineziološki intelektualni proizvod, kao dio cjelovitog Kineziološkog sustava, pod nazivom VALBADO. Smatra se proizvodom, inovacijom Hrvatskog znanja. Praktičan je PRIMJER BORBE PROTIV NASILJA, A UJEDNO I ZAHTIJEVA visoko tehničko znanje, ovladavanje borilačkim tehnikama, visok stupanj tjelesne pripreme, i uopće viteštvo u manifestiranju suodnosa sa sportskim suparnikom.

USMJERAVANJE DJECE, MLADEŽI I ODRASLIH, putem takvih i sličnih borilačkih sportova, veoma je veliki doprinos u međusobnom razumijevanju, potpomaganju, poštivanju tradicionalnih, odgojnih i obrazovnih vrijednosti katoličkog svjetonazora, što je svojevremeno vrlo aktivno promicao i Bl. dr. Ivan Merz, pod okriljem Katoličke "tjelovježbene" i kulturne organizacije-pokreta "ORAO"... Upravo u potpunom smislu i značaju već spomenute strofe-izreke: "Mens sana in korpore sano".

Pripremio: Zdravko Bajzek, prof. - Kancho