OBJAVE

VALBADO – WELLNESS, VALBADO – SELFNESS!

Razvijanje svjesti o potrebi stjecanja, održavanja i unapređivanja osobnih mogućnosti, u najširem smislu, dio je odgojno-obrazovnog procesa unutar obitelji, ali i unutar institucija koje se bave tim područjem… Ipak, vremenom su se razvili mnogi, mogli bi reći, antropološki sustavi KINEZIOLOŠKOG karaktera, ne bi li udovoljili premisi. STEKNI-ODRŽI-UNAPRIJEDI: Krajem 60-tih i početkom 70-tih godina proteklog stoljeća, poznato je nastajenje globalnih sustava «tjelovježbe», pod nazivom FITNESS, što se najuže veže za AEROBIC… . Nadalje, početkom 90-tih, evidentna je pojava WELLNESS-a, koji uključuje širi koncept «samorazvoja» (kozmetika, masaža, «tjelovježba», uz povezanost sa gospodarskim resursima – turizam). Danas, sve više se kao odraz samosvijesti suvremenog čovjeka upotrebljava pojam SELFNESS (rad na sebi,op.a.). Selfness je ustvari moderan izraz za veoma duge tradicije Istoka i Zapada, koje su zahvaljujući pojedincima-školama, osnivačima, poznate i danas, te se najrazličitiji sustavi «samorazvoja» pojavljuju u svim kulturama Čovječanstva. Također, zahvaljujući pozitivnim aspektima globalizacije, u današnje vrijeme je moguće afirmativno djelovati u smislu nadgradnje postojećih selfness sustava, što je također odraz demokratičnosti, izlaganja kritičnosti, ali i dakle promidžbi novostvorenih vrijednosti na području, u našem slučaju, PRIMJENJENE KINEZIOLOGIJE (znanost o sportu)…

Unutar «tjelovježbenih» modela BORILAČKIH VJEŽBI, sa dugom tradicijom, postoji veoma veliki broj stilova, škola, sustava borilačkih vještina, rasprostranjenih po svim meridijanima i paralelama. Uglavnom su se, pa sve do početka proteklog stoljeća, ta posebna znanja,vještine i navike, prenosile s koljena na koljeno (veoma oskudna literatura, demonstracije, isl.), no razvojem medija (tiskaskih i elektronskih), dramatično se ubrzao i povećao broj informacija na spomenutu temu – BORILAČKE VJEŠTINE I SPORTOVI.

Također, prezentiranjem hrvanja, boksa, judo-a, a u novije vrijeme i taekwondo-a na Olimpijskim igrama glede borilačkih sportova, najširi auditorij je educiran, makar i površno o karakteru tih Olimpijskih sportova… No, to ni iz daleka nije sve. Karate, savate, wu shu (kung fu), aikido, hapkido, kick boxing, veoma je širok spektar borilačkih vježbi, dok je u posljednje vrijeme svoju «demokratizaciju» doživjelo i područje MJEŠOVITIH BORILAČKIH VJEŠTINA, uobličenih u sportove. Pri tome je pojam JU JUTSU (Ju Jitsu, Jiu-Jitsu, Goshin jutsu,Ninjutsu, isl.) nezaobilazan. Ustvari, JU JUTSU («nježna umjetnost»,jap.) predstavlja interaktivan, kompleksan sustav, ne samo borilačkih vježbi, nego i sustav introspekcije (spiritualni dio – vj. disanja, imaginacije, opuštanja), te sustav tzv. prirodnih oblika kretanja.

Postoji također veći broj sustava «Ju jutsu» (samoobrane). Početni impuls nastao je u starom Japanu,nastavljajući se na Kinesku i Indijsku tradiciju, a kasnije je Ju Jutsu doživio mnoge transformacije, s primjesama Zapadne borilačke tradicije… Danas, razvojem znanstvenih istraživanja na području Sporta, razvijeni su sustavi primjenjene samoobrane za potrebe Vojske, Policije, ali i u najnovije vrijeme show buisnisa (MMA - nije sport, niti borilačka vještina, nego „poluinstitucionalno“ nasilje, što je veliki problem s aspekta sociologije, psihologije... !).

Gdje je u svemu tome, i što je VALBADO ?

Valbado sustav, nastao je kao Hrvatski intelektualni kineziološki proizvod, sa jasnim imenom, prezimenom, te stručnim referencama autora. Na tragu dugogodišnjeg bavljenja različitim kineziološkim aktivnostima, studiranja kineziologije, no i ostvarivanja više originalnih sportskih projekata, ipak posebno područje zanimanja autora Sustava, zauzimaju borilačke vježbe. Judo, karate, aikido, hrvanje, boks, ju jutsu, kojima se autor intenzivno i dugo godina bavio, kao i proučavanje i prakticiranje «tjelesne» tzv. hatha yoge, rezultirali su, pored odličnog poznavanja sportske gimnastike-akrobatike, programiranjem Hrvatskog kineziološkog brenda – Valbado. 7 učeničkih i 7 majstorskih stupnjeva, kineziološki su međusobno metodički i didaktički povezani, te za prakticiranje Valbado sustava nije potrebno nikakvo prethodno predznanje borilačkih vježbi, kao što niti ne postoji ograničenje dobi i spola, glede početka prakticiranja Valbado «tjelovježbe». Naime, edukacija, rekreacija, mogućnost natjecanja,pa i kineziterapija, ali i uloga u mogućnostima samoobrane, zadovoljavaju različite afinitete oko bavljenja Valbado-om. Interaktivnost sustava omogućava subjektima-praktikantima Valbado-a, cjeloviti utjecaj na osobni antropološki status (morfologija, motorika, fiziološke karakteristike, psihološke osobine, te duhovno sučeljavanje sa samim sobom…). Konkretno, to ZA DJECU znači optimalan utjecaj na pravilan rast i razvoj, ZA MLADEŽ – pozitivan utjecaj na odgoj i opći razvoj, ZA ODRASLE – generalno,stjecanje,održavanje i unaprijeđivanje osobnih mogućnosti.

Ustvari, Valbado je Hrvatska borilačka vještina-sport, kineziološki obrađen, osuvremenjen kao stručno-znanstveni sustav «tjelovježbe»,te se može okarakteririzati kao: „Made with Croatien know-how“- rezultat hrvatskoga znanja... .

Posebno treba istaći, kako je na današnjem stupnju razvoja borilačkih SPORTOVA (sustava NATJECANJA borilačkim tehnikama i pravilima) učinjen značajan pomak, u „sintetiziranju“ borilačkih tehnika – tzv. MMA. No, unatoč različitih načina sportskih natjecanja u mješovitim borilačkim sustavima, trend prezentiranja istih, često je vrlo NEGATIVAN u prezentaciji („Pride“ i „UFC“ sustav natjecanja, te ostalih novonastalih organizacija tzv.slobodne borbe/čitaj tučnjave) općih sportskih vrijednosti, jer se one gube u NASILNIM I DESTRUKTIVNIM ELEMENTIMA tih i takvih natjecanja, što čak možemo uvrstiti u svojevrsno „prostituiranje“ borilačkih sportova. Naime, spomenuti sustavi negativno djeluju na obrazovne i odgojne vrijednosti SPORTA, a medijska prezentacija istih, upućuje javnosti karakter nasilnih „vrijednosti“, što veoma loše utječe na razvojne karakteristike djece i mladeži, a odraslima šalje poruku“krvi i igara“.

Suprotno prednjem, VALBADO MAT (martial arts triatlon - BORILAČKI TRIATLON), potpuno je drugačiji, inovativan i originalan sustav SPORTSKIH NATJECANJA, jer učesnike usmjerava ka izvrsnoj tehničkoj, kondicijskoj i situacijskog pripremi i nastupu, vrlo je zahtjevan BORILAČKI SPORT, i VRLO REALAN U PRIMJENI, ali uz PRAVILA BORBE-NADMETANJA, usađuje odlučnost, čvrstoću, samopouzdanje, estetiku, vrhunsko majstorstvo pri savladavanju suparnika, uz minimum stvarne destrukcije, poštujući GLAVNI SPORTSKI KODEKS: „SAVLADATI SUPARNIKA, BEZ NANOŠENJA TJELESNIH OZLJEDA ISTOME“! Odgovor na pitanje kako to postići, krije se u PRAVILNIKU O SPORTSKIM NATJECANJIMA (VALBADO MAT ili VALBADO TRIATLON), što je ustvari GLAVNI INOVATIVNI KARAKTER I SVOJINA VALBADO SUSTAVA (vidi skraćena Pravila Valbado triatlon / VALBADO MAT), na www.valbado.com).

Na kraju, želim i ovim putem ohrabriti sve praktikante Valbado sustava (djecu,mladež i odrasle), posebno članove Valbado Dan kolegija (nositelji majstorskih zvanja Valbado sustava), da aktivno djeluju na promidžbi svoje „tjelovježbe“, bez ustezanja, osjećaja manje vrijednosti ili zbunjivanja od strane različitih znatiželjnika: Od dobronamjernih, do manje dobronamjernih pitalaca „što je to Valbado ? „ . Vaš odgovor, dragi praktikanti Valbado-a, nek bude edukativan, jasan i siguran. Jer vi ste oni koji posjeduju praktično iskustvo u vježbanju sustava Valbado, kao i potrebna teoretska znanja (informacije), čemu će vam pripomoći i ovaj kratki elaborat.

Pripremio:
Osnivač Valbado sustava
Zdravko Bajzek - Kancho, prof, VII Dan