VALBADO

HRVATSKI KINEZIOLOŠKI PROIZVOD
HRVATSKI BORILAČKI SPORT–VJEŠTINA

U Zagrebu, 30.lipnja 2008.g.

Autor-osnivač:
Zdravko Bajzek,prof.

UVOD

Pored svakodnevnih najprimarnijih potreba čovjeka (disanje, san, piće, hrana, libido), nesumnjivo je jednako važna i potreba za kretanjem…

No, na današnjem stupnju razvoja ljudske vrste, vrlo je uočljiv nedostatak kompleksnih-prirodnih oblika kretanja čovjeka, uslijed «civilizacijskih», tehnoloških postignuća, te se svakodnevica jedinke pretvorila u sjedeće, ležeće ili pak statičko-stojeće aktivnosti. Bilo da je riječ o profesionalnom obavljanju zanimanja, bilo u aktivnostima vezanih za provođenje slobodnog vremena.

Prethodno navedene tendencije,tj. već ustaljeni način života većine ljudi, za sobom povlači različite degenerativne procese, koji se očituju u porastu deformacija: a) Morfološkog (pretjerana tjelesna težina, loše držanje, oštećenja koštano-zglobnog sustava); b) Motoričkog (atrofija muskulature, nedostatna jakost, rastezljivost, ravnoteža, slaba koordinacija mišićno-zglobnog sustava…); c) Funkcionalnog (poremećaji srčano-žilnog, disajnog, probavnog, te hormonalnog sustava); d) Psihološkog (stres, neurotičnost, anksioznost, agresivnost, nasilnost…); e) Duhovnog karaktera (djelomična ili pak potpuna neprisebnost, odsustvo suosjećanja, razumijevanja i ljubavi…). Naprijed spomenuti redoslijed poremećaja antropološkog statusa pojedinca, podsjeća na «domino efekt», stoga je od izuzetnog značaja, pribjeći programiranoj sustavnoj primjeni tzv. kinezioloških stimulusa, uobličenih u satove «tjelovježbe» ili treninga («selfness»), s jasnim ciljevima prevencije, održavanja i unaprjeđivanja osobnog antropološkog statusa. Da ponovimo, u morfološkom, motoričkom, funkcionalnom, psihološkom i duhovnom smislu-CJELOVITO. Integralnim sustavom "tjelovježbe", u ovom razmatranju, pod nazivom VALBADO.

TEMELJNI DIJELOVI SUSTAVA VALBADO, KAO PREDMETI ZAŠTITE INTELEKTUALNOG HRVATSKOG KINEZIOLOŠKOG PROIZVODA

 1. Programirani sustav edukacije, kroz stupnjevitost-«pojaseve» (ovladavanje posebnim kineziološkim znanjima, vještinama i navikama), čini 7 učeničkih (kyu) i 7 majstorskih stupnjeva (Dan). Sadržaj, te artikulacija stupnjeva-pojaseva, čini sastavni dio ovog dokumenta, predmeta zaštite HRVATSKOG intelektualnog kineziološkog proizvoda
 2. Sustav sportskih VALBADO natjecanja, uobličen je u Pravilnik o Valbado natjecanjima, još pod nazivom VALBADO TRIATLON ILI MAT (martial arts triatlon). Narečeni Pravilnik, također ima karakter licenciranog sustava sportskog nadmetanja, te podliježe također intelektualnoj zaštiti, kao vlasništvo Autora
 3. Stilizirani naziv i znak VALBADO, također je predmet zaštite intelektualnog kineziološkog proizvoda

VALBADO

SUSTAV EDUKACIJE – PROGRAM ZA POJASEVE
(VII - I kyu / I-VII Dan)

Autor: Zdravko Bajzek, prof.

BIJELO – ŽUTI POJAS / 6-5 kyu

Napomena:VII kyu (bijeli pojas) nosi učenik koji počinje prakticirati VALBADO.

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Elementarna motorička znanja
  1. Položaji tijela
   • Stojeći (prirodni-akcijski/lijevi-desni)
   • Na koljenima (simetrični-asimetrični/L-D)
  2. Kretanje na tlu i stojećem položaju
   • Puzanja (grudi-leđa, 2 načina)
   • Hodanje (koračno, dokoračno, kružno)
  3. Gard - sveukupni položaj tijela,naročito međusobni odnos ruku i ramenog pojasa te trupa i nogu, bez i sa suvježbačem (također način držanja suvježbača-suparnika za kimono ili dijelove tijela – osnove D/L)
  4. Gimnastika na tlu-akrobatika
   • Kolut naprijed, kolut natrag, upor na glavi, kolut naprijed preko ramena, kolut natrag preko ramena
  5. Tehnike padova
   • Pad naprijed na podlaktice, pad kolutom natrag, pad na bok, pad kolutom naprijed (L/D)
  6. Formalne vježbe (imitacije udaranja, blokiranja i bacanja-ideomotorički način izvođenja tehnika)
   • Udarci rukom direkt, kroše, aperkat, udarac nadlanicom, nogom naprijed, nogom kružno naprijed; Blokade rukama (bridom dlana, gornja, donja, unutarnja i vanjska podlakticom, kružna odozdo); Bacanja "čišćenjem" noge, velikim vanjskim izbijanjem nogom noge, bacanje preko nadlaktice.
  7. Tehnike na tlu i stojećem položaju - zahvati držanja-imobilizacije (preko pojasa, ramenski zahvat, objeručno iza glave, preko pojasa iza glave, sa strane, jašući zahvat,preko pojasa objeručno za jednu ruku);
   • Gušenje – golim rukama / jednom podlakticom iza glave, s dvije podlakti ce iza glave, podlakticom sprijeda
   • Poluge – savijanje ekstremiteta (ruku): «Ključ» poluga, poluga na laktu ležeći na leđima, fiksacijom ispod pazuha, izbijanjem garda, pomoću glave i ramena
   • Bacanja - Obuhvatom glave i vrata, preko nadlaktice, obuhvatom oko pojasa, veliko izbijanje D desne noge izvana, blokiranje potkoljenice stopalom, malo vanjsko izbijanje nogom noge
 2. Polusituacijski oblici (samoobrana od nenaoružanog napadača)
  1. Obrane od zahvata držanja-imobilizacije, od 4 osnovna zahvata držanja (mostom na ramenu i glavi, zamahom nogu «škare», ramenskim mostom prevlačenjem, kvačenjem noge)
  2. Ulazak u zahvat kontrole na tlu ( obuhvatom obih ruku sa strane, hvatom za pojas-«mlinom» sprijeda, izbijanjem noge ležeći na leđima, potiskom koljena, podizanjem noge suvježbača
  3. Kombinacije bacanja-fintiranje (blokiranje potkoljenice-bacanje obuhvatom oko pojasa, veliko vanjsko izbijanje nogom noge-obuhvatom oko pojasa
  4. Kontra bacanja (veliko vanjsko izbijanje-veliko vanjsko izbijanje, obuhvatom glave i vrata-obuhvatom oko pojasa
  5. SAMOOBRANA
   • Od hvata s obje, za obje ruke sprijeda (izvrtanjem na palčeve/odguravanje nogom naprijed, širenjem ruku/udarac nogom naprijed
   • Od gušenja (jednom rukom sprijeda/vanjska srednja blokada,udarac nadlanicom, s dvije ruke sprijeda/ukrštenim udarcima,aperkat
   • Od hvata za odjeću (s dvije ruke sprijeda/fiksacijom na grudi,udarac nogom naprijed, jednom rukom sa strane/bacanjem velikim vanjskim izbijanjem nogom noge
   • Od obuhvata trupa (pokušaj obuhvata trupa sprijeda/sprečavanje donjom objeručnom blokadom,udarac nogom naprijed, obuhvat trupa s leđa po rukama nisko/kvačenjem noge, udarac u cjevanicu-nagaz
   • Od hvata za kosu jednom rukom sprijeda (poluga na prstima i šaci,udarac nogom naprijed
   • Od udarca rukom direkt u glavu (izmicanjem blokada bridom šake/gušenje podlakticom s leđa
   • Od udarca nogom naprijed u trup (kružna donja blokada/udarac nogom-ristom spopala u prepone
 3. Situacijski oblici - nadmetanja
  1. Borba na tlu sa primjenom zahvata držanja,gušenja i poluga (2 x 1 min.)
  2. Vježba spretnosti u stojećem položaju, hrvačkim i udaračkim tehnikama (SUMO – SIKARAN)/ svako 2 runde
  3. Borba u stojećem položaju,primjenom JUDO pravila/2 x 1 min.

NAPOMENA: kandidati koji žele pristupiti ispitu prema ovom programu, trebaju prakticirati isti najmanje 6 mjeseci, 2 x tjedno kontinuirano. Trebaju ovladati svim elementarnim i polusituacijskim tehnikama na nivou «P»-prepoznavanja, te prezentirati gradivo u dobrom stilu i bez većih grešaka (najmanja prolazna ocjena = 2.5 ! )

ŽUTO–NARANČASTI POJAS / 5-4 kyu

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Elementarna motorička znanja
  1. Kretanje na tlu i stojećem položaju – Puzanja na tlu/ 4 načina, kretanje na koljenima, kretanje u različitim gardovima sa suvježbačem
  2. Gimnastika na tlu-akrobatika (kolut «leteći», kolut natrag do upora na rukama, upor na podlakticama i glavi, upor na rukama, premet strance)
  3. Tehnike padova - Pad u most, pad dvostrukim udarcem-kolutom preko ramena naprijed, pad premetom u most kroz upor na glavi)
  4. Formalne vježbe (imitacije tehnika udaranja, blokiranja i bacanja - ideomotorički način izvođenja) – a) Udarci direkt,kroše, aperkat u serijama, slobodno, udarac nadlanicom, bridom šake, laktom, koljenom, nogom naprijed,kružni naprijed,bočni bridom stopala, stražnji ravno petom-bridom stopala: b) Blokade rukama (ukrštenim podlakticama, otvorenim dlanom-smicanjem, ojačanim palčevima; c) Bacanja (malo unutarnje izbijanje nogom noge, veliko unutarnje izbijanje nogom noge, bacanje rukama preko noge, čišćenje obih nogu)
  5. Tehnike na tlu i stojećem položaju: a) Zahvati držanja-imobilizacije («jastuk» pod glavom, preko pojasa-ispod ruke, iza glave raznoručno, sa strane preko glave i ramena, jašući fiksacijom ruke glavom i ramenom, jašući fiksacijom glave hvatom za svoj pojas; b) Gušenja (pomoću revera kimona-3 osnovna načina uhvata jašući, iza leđa pomoću revera, iza leđa pomoću revera-podizanjem ruke, pomoću revera i kuka sa strane); c) Poluge ( «ključ»- 3 načina, križna poluga ležeći na leđima- 3 načina, pomoću glave i ramena na tlu, pomoću koljena ležeći na boku, na šaci uvrtanjem); d) Bacanja (čišćenje noge u koraku, malo unutarnje izbijanje, čišćenje obih nogu,izbijanje kukom, veliko unutarnje izbijanje, malo vanjsko kvačenje, bacanje preko podlaktice- 2 varijante,podizanje kukom)
 2. Polusituacijski oblici(samoobrana od nenaoružanog napadača)
  1. Obrane od zahvata držanja–imobilizacije (3 načina, završnica polugom, slobodno)
  2. Ulazak u zahvat kontrole ( fiksacijom ispod pazuha- 2 varijante, izbijanjem nogu bočno-«škare», kolutom preko suvježbača, «lakat-koljeno», «pojas-koljeno»)
  3. Kombinacije bacanja-fintiranje ( veliko unutarnje izbijanje-malo unutarnje izbijanje, čišćenje obih nogu L-izbijanje kukom D, malo unutarnje izbijanje-bacanje preko podlaktice)
  4. Kontra bacanja ( veliko unutarnje izbijanje-veliko unutarnje izbijanje, čišćenje noge u koraku-čišćenje noge u koraku, malo unutarnje izbijanje D-«kotač» na koljenu L)
  5. SAMOOBRANA
   • Od hvata D rukom za D sprijeda/ izvrtanjem na palac, udarac nadlanicom
   • Od hvata za obje ruke s leđa-kontakt trupom/ udarac laktom
   • Od gušenja s dvije ruke sprijeda/ izbijanje «klinom»,udarac «čekić»
   • Od hvata za odjeću sprijeda jednom rukom/ poluga fiksacijom ispod pazuha
   • Od hvata za odjeću sprijeda jednom rukom/poluga na šaci uvrtanjem
   • Od hvata za kosu s dvije ruke sprijeda/fiksacijom dlanovima,udarac nogom naprijed
   • Obuhvatom trupa s leđa ispod ruku/ kvačenjem noge, udarac po nadlanici-udarac laktom
   • Obrane od udarca rukom (3 blokade po izboru s kontranapadom)
   • Obrane od udarca nogom (3 blokade po izboru s kontranapadom)
 3. Situacijski oblici – nadmetanja
  1. Borba na tlu uz primjenu zahvata držanja,gušenja i poluga / 2 x 2 minute
  2. Borba u stojećem položaju / hrvačke tehnike - 2 x 2 minute
  3. Nadmetanje po Judo pravilima, uz suđenje 1 x 3 minute

NAPOMENA:kandidati koji žele pristupiti ispitu za ovaj Valbado stupanj, trebaju provesti u statusu nižeg stupnja, te kontinuirano prakticirati ovaj program najmanje 6 mjeseci, minimalno 2 x tjedno. Na ispitu prezentirati predviđeno gradivo na nivou «P-R» (prepoznavanje-reprodukcija tehnika) u dobrom stilu i bez većih grešaka (najmanja prolazna ocjena = 2.5 !)

NARANČASTO – ZELENI POJAS / 4. – 3. kyu

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Elementarna motorička znanja
  1. Kretanje na tlu i stojećem položaju – Prikaz najmanje 4 načina puzanja na tlu; Kretanje u hrvačkim gardu sa suvježbačem, najmanje 5 načina hvatova
  2. Gimnastika na tlu-akrobatika (Premet strance sunožnim okretom, prekopit usklopno preko suvježbača, premet natrag sa suvježbačem, premet naprijed sa suvježbačem)
  3. Tehnike padova – Pad kolutom naprijed u ležeći položaj, pad premetom na bok kroz upor na glavi, pad kolutom natrag bočno
  4. Formalne vježbe (imitacije tehnika udaranja, blokiranja i bacanja-ideomotorički način izvođenja) – a) Udarci, kombinirani prikaz u slobodnom kretanju, udarci rukama, nogama, te blokade rukama b) Blokade nogama / svodom stopala kružno, blokada potkoljenicom unutarnja, blokada potkoljenicom vanjska; c) Bacanja (Izbijanje kukom i nogom)
  5. Tehnike na tlu i stojećem položaju: a) Zahvati držanja-imobilizacije (trokutastom fiksacijom pomoću nogu + 5 zahvata po izboru); b) Gušenja (trokutasto pomoću nogu, kvačenjem glave nogom-pomoću revera kimona, kvačenjem ruke nogom-kolutom preko suvježbača pomoću revera); c) Poluge (na šaci uvrtanjem, na šaci izvrtanjem, poluga na prstima, poluga na koljenu, «ključ» na laktu hvatom D za D ruku sprijeda); d) Bacanja (rukama preko noge, izbijanje kukom i nogom, «ručni kotač», «škare» nogama, hvatom za noge objeručno)
 2. Polusituacijski oblici (SAMOOBRANA OD NENAORUŽANOG NAPADAČA)
  1. Obrane od zahvata držanja (5 načina po izboru, demonstrirati u kontinuitetu)
  2. Ulazak u zahvat kontrole (guranje glavom-podizanjem ruke, «nelson», obuhvatom trupa-okretanjem u stranu)
  3. Kombinacije bacanja-fintiranje (veliko unutarnje izbijanje-bacanje rukama preko noge, malo unutarnje izbijanje-izbijanje kukom i nogom, malo vanjsko izbijanje-«škare» nogama)
  4. Kontra bacanja (napad bacanje rukama preko noge-malo vanjsko kvačenje, napad izbijanje kukom-«ručni kotač», napad malim vanjskim kvačenjem-bacanje rukama preko noge)
  5. SAMOOBRANA
   • Obrana od hvata za ruku (e): a) L za D sprijeda-izvlačenje,udarac bridom dlana; b) S obje ruke za D sprijeda-izvlačenje,udarac laktom
   • Obrana od hvata za odjeću: a) Sprijeda jednom rukom-poluga na šaci izvrtanjem; b) Sprijeda jednom rukom-poluga na šaci uvrtanjem, s kombinacijom «ključa» na laktu
   • Obrana od napada gušenjem s obje ruke sa strane-zamahom ruke naprijed, udarac nadlanicom
   • Obrana od hvata za kosu jednom rukom sprijeda-«ključ» na laktu
   • Od obuhvata preko jedne ruke i trupa s leđa-bacanje preko nadlaktice
   • Od udarca rukom: a) Šamarom-poluga na prstima;b) Direktom u glavu-gornja blokada,udarac;c) Krošeom-vanjskom srednjom blokadom,udarac laktom;d) Aperkatom-izmicanjem unatrag,poluga na laktu fiksacijom ispod pazuha /var. Udarac nogom naprijed
   • Od udarca nogom: a) Ristom stopala naprijed-blokada svodom stopala,udarac rukom;b) Ristom stopala u prepone-ukrštena blokada podlakticama,poluga na koljenu;c) Kružnim udarcem u trup-donja blokada,bacanje velikim unutarnjim izbijanjem noge
  6. Prikaz obrane od dva NENAORUŽANA napadača po 2 napada naizmjence
 3. Situacijski oblici-nadmetanja
  1. Nadmetanje po Judo pravilima uz suđenje (3 suparnika x 2 min.)
  2. Lagani sparing udaračkim tehnikama (3 x 1 min.)

Napomena: Kandidati koji žele pristupiti ispitu prema ovom programu, trebaju provesti u statusu nižeg stupnja najmanje 6 mjeseci, treningom 2 x tjedno. Na ispitu prikazati predviđeno gradivo u dobrom stilu i bez većih biomehaničkih grešaka. Najmanja prolazna ocjena = 2.5

ZELENI POJAS - 3. kyu

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Elementarna motorička znanja
  1. Kretanje na tlu i stojećem položaju (demonstrirati 5 vrsta puzanja kretanje na koljenima, te kretanje u gardu sa suvježbačem – po osobnom izboru)
  2. Gimnastika na tlu – akrobatika (Premet naprijed slobodno, premet strance okretom 90 stupnjeva/»flik», premet natrag slobodno uz asistenciju). Izvodi svatko prema svojim mogućnostima
  3. Tehnike padova – pad premetom u most, pad premetom na bok, salto-pad, kosi salto pad na bok + FORMA od najmanje 5 padova
  4. Formalne vježbe (imitacije tehnika udaranja, blokiranja i bacanja-ideomotorički način izvođenja): a) Konstrukcija forme s 3 različite blokade + 3 različita udarca rukom + 3 udarca nogom), b) Imitacija 5 različitih tehnika bacanja u kretanju
  5. Tehnike na tlu i stojećem položaju – a) Zahvati držanja-imobilizacije 10 načina po izboru, u kontinuitetu, b) Gušenja, 5 načina po izboru i u kontinuitetu, c) Poluge, 5 načina po izboru i u kontinuitetu. Napomena: «a»+»b»+»c» se može izvoditi i kompleksno u vidu laganog dogovorenog nadmetanja na tlu, d) Bacanja (čišćenje nogom i kukom, «ramenski kotač», požrtvovno blokiranjem obih nogu straga, požrtvovno nogom preko sebe, objeručnim vezivanjem)
 2. Polusituacijski oblici (SAMOOBRANA OD NENAORUŽANOG I NAORUŽANOG NAPADAČA)
  1. Obrane od zahvata držanja (5 načina, izvoditi u kontinuitetu po izboru)
  2. Ulazak u zahvat kontrole na tlu (5 načina, izvoditi u kontinuitetu)
  3. Kombinacije bacanja-fintiranje (5 načina po izboru, u kretanju
  4. Kontra bacanja (5 načina po izboru, u kretanju)
  5. Zahvati kontrole u stojećem položaju (poluga na laktu pomoću vrata, poluga na vratu hvatom za svoju ruku/odjeću, «ključ» na laktu provlačenjem, poluga na šaci s unutarnje strane, poluga na laktu s kombinacijom poluge na šaci)
  6. FORMA ZAHVATA DRŽANJA NA TLU (1.serija po Kodokanu)
  7. FORMA TEHNIKE BACANJA (1. serija – ručna), po Kodokanu
  8. SAMOOBRANA OD NENAORUŽANOG NAPADAČA
   • Obrane od hvata za ruku (e) – 5 načina po izboru
   • Obrane od gušenja: a) Napad jednom rukom sprijeda-obrana polugom na šaci uvrtanjem s kombinacijom ključa na laktu, b) Napad s obje ruke sprijeda-obrana «plivajućim» izbijanjem rukom,udarac
   • Obrana od hvata za kosu jednom rukom s leđa-polugom na šaci i prstima poniranjem
   • Obrana od hvata za odjeću jednom rukom sprijeda-obrana polugom na šaci uvrtanjem na grudi
   • Obrane od hvata ili pokušaja hvata trupa sprijeda (straga) – 1 + 1 obranu po želji
   • Obrane od udarca rukom i nogom (prikazati 2 + 2 načina po izboru)
  9. SAMOOBRANA OD NAORUŽANOG NAPADAČA
   1. Napad palicom, batinom, stolicom i sl. oruđem
    • Palicom dozgo- gornja blokada, udarac
    • Palicom sa strane k sebi – blokada bridom dlana, udarac
    • Palicom sa strane od sebe – duplom blokadom, bacanje izbijanjem nogom po izboru
    • Napad batinom odozgo – izbjegavanjem,udarac koljenom
   2. Napad nožem
    • Odozgo-obrana gornjom blokadom,udarac rukom u glavu
    • Odozdo-obrana ojačanim palčevima,udarac laktom,lom ruke pomoću ramena
  10. VALBADO DEMO: 2 napadača sa po dva napada naizmjenično (po izboru (nenaoružani + oružani napadač)
 3. Situacijski oblici – nadmetanja
  1. Nadmetanje po pravilima Judo-a ( 3 x 2 min.,sa 3 različita suparnika u nizu)
  2. Nadmetanje laganim kontaktom (dogovoreni sparing) po Valbado pravilima (3 x 2 min.)

Napomena: Kandidati koji žele pristupiti ispitu za ovaj stupanj,trebaju provesti u statusu nižeg stupnja najmanje 6 mjeseci s min. 3 treninga tjedno. Na ispitu prezentirati gradivo s najmanjom ocjenom 3! Položenim III kyu, stječe se licenca VALBADO DEMONSTRATORA!

PLAVI POJAS - 2. kyu

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Elementarna motorička znanja
  1. Gimnastika na tlu – akrobatika: Prikaz 5 različitih elemenata, povezano u slobodnoj formi
  2. Tehnike padova: Prikaz 7 različitih padova u obliku FORME
  3. Tehnike na tlu i stojećem položaju: a) Prikaz 3 zahvata držanja + 3 gušenja + 3 poluge, kontinuirano, po izboru; b) Tehnike bacanja (Izbijanje kukom blokiranjem noge pogrčeno, bacanje rukama zakoračno, «stražnji pojas», ramensko požrtvovno bacanje, veliko vanjsko izbijanje obih nogu)
 2. Polusituacijski oblici (SAMOOBRANA OD NAORUŽANOG NAPADAČA)
  1. Prikaz obrana od zahvata držanja, te ulazaka u zahvat kontrole na tlu, po izboru, u kontinuitetu (4 + 4 tehnike)
  2. Kombinacije bacanja (5 načina po izboru)
  3. Kontra bacanja-fintiranje (5 načina po izboru)
  4. Zahvati kontrole u stojećem položaju (Poluga na laktu s kombinacijom poluge na šaci, poluga na šaci s vanjske strane, poluga na šaci s unutarnje strane, obuhvatom oko vrata s leđa)
  5. FORMA TEHNIKA GUŠENJA (2. serija, Kodokan) na tlu
  6. FORMA BOČNIH I NOŽNIH TEHNIKA BACANJA (Kodokan)
  7. VALBADO DEMO (2 napadača x 2 napada, nenaoružani + naoružani napadač)
  8. SAMOOBRANA OD NAORUŽANOG NAPADAČA
   1. Obrana od napada palicom,batinom, stolicom i sl. oruđem
    • Palicom odozgo-obrana bacanjem preko nadlaktice
    • Palicom sa strane k sebi-dupla blokada,udarac laktom
    • Palicom sa strane od sebe-dupla blokada,poluga na šaci
    • Batinom (stolicom) odozgo-izmicanje,blok dlanom,udarac koljenom
   2. Obrana od napada nožem
    • Odozgo-Gornja blokada,podhvatni «ključ»
    • Odozdo-Ojačanim palčevima,lom ključnom polugom okretom tijela
    • Sa strane od sebe-Duplom blokadom,udarac po nadlanici,laktom u glavu
   3. Obrana od napada pištoljem
    • Napad u lijevu stranu trupa sprijeda-oduzimanjem
    • Napad s leđa u potiljak-okretom,blokada bridom dlana izbijanjem,udarac u glavu
 3. Situacijski oblici – nadmetanja
  1. Nadmetanje po Judo pravilima (3 suparnika redom x 2 min.,bez pauze)
  2. Nadmetanje po Valbado pravilima – LAGANI KONTAKT (3 runde x 2 minute / 30 sec. pauze između rundi)

Napomena: Kandidati koje žele pristupiti ispitu po ovom programu, trebaju provesti nižem stupnju najmanje 8 mjeseci, te redovito pohađati kineziološki proces - trening najmanje 3 puta tjedno. Najmanja prolazna ocjena na ispitu je 3.0 ! Položenim ovim stupnjem, stječe se licenca ASISTENT VALBADO SUSTAVA.

SMEĐI POJAS - 1. kyu

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Elementarna motorička znanja
  1. Gimnastika na tlu-akrobatika: Prikaz 5 elemenata na tlu, povezano
  2. Tehnike padova: Prikaz 10 različitih padova u obliku FORME
  3. Tehnike na tlu i stojećem položaju: a) Prikaz 4 zahvata držanja + 4 gušenja + 4 poluge + 3 ulaska u zahvat kontrole + 3 oslobađanja od zahvata držanja, sve izvesti kontinuirano u vidu dogovorenog sparinga na tlu; b) Tehnike bacanja (Požrtvovno bacanje blokiranjem noge dole nisko, ručno bacanje reakcijom D-L, bacanje kvačenjem noge iznutra hvatom preko ramena, izbijanje kuka «čupanjem», «stražnji pojas» preko boka)
 2. Polusituacijski oblici (SAMOOBRANA OD NAORUŽANOG NAPADAČA)
  1. Zahvati kontrole u stojećem položaju (Poluga na šaci hvatom D za D ruku, poluga na šaci izvrtanjem-vezivanje, poluga na šaci izvrtanjem,kombinacijom poluge na šaci hvatom za svoju odjeću/ruku, poluga na šaci uvrtanjem s kombinacijom «ključ» na laktu)
  2. FORMA ZAHVATA NA TLU (1.-3. serija po Kodokanu)
  3. FORMA TEHNIKA BACANJA (Požtrvovna bacanja/4.-5. serija po Kodokanu)
  4. SAMOOBRANA OD NAORUŽANOG NAPADAČA
   1. Obrana od napada napada palicom, batinom, stolicom, i sl. oruđem
    • Palicom odozgo-blokada ukrštenim podlakticama,udarac
    • Palicom sa strane od sebe-dupla blokada, poluga na šaci
   2. Obrana od napada nožem
    • Napad odozdo-obrana ukrštenim podlakticama, poluga na šaci izvrtanjem
    • Sa strane k sebi visoko-obrana polugom na šaci uvrtanjem,udarac
    • Ravnim bodom- «floret» blokada, udarac
   3. Obrana od napada pištoljem
    • Napad sprijeda u glavu-obrana ukrštenim udarcima,kružni udarac nogom u trup
    • Napad s leđa u sredinu trupa-obrana kružnom blokadom odozdo,poluga,udarac
    • Napad s leđa nisko- okretom izbijanje,podhvatnom polugom izvrtanjeglave i vrata
 3. Situacijski oblici – nadvladavanja
  1. VALBADO meč, uz suđenje

Napomena: Kandidati koji žele pristupiti ispitu na ovom stupnju, trebaju u statusu nižeg stupnja provesti najmanje 8 mjeseci, prakticirajući Valbado najmanje 3 x tjedno. Najmanja prolazna ocjena na ispitu je 3.5! Položenim ispitom, stječe se licenca VALBADO INSTRUKTOR.

CRNI POJAS - I Dan

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Polucituacijski oblici
  1. KONSTRUKCIJA SLOBODNE VALBADO FORME sa tri (3) kompleksa izvedbe (ispitanik treba izvesti FORMU u vidu samoobrane, pri čemu suvježbač napada u nenaoružanom ili naoružanom režimu, te sama izvedba mora prikazati harmoničnost-povezivanje elemenata tehnika izmicanja-blokiranja, udaranja, bacanja, i zahvata na tlu (držanja,gušenja,poluga). Tako konstruirana forma, mora sadržavati SVE spomenute elemente borilačkih vježbi, bar u jednoj ili opetovanoj izvedbi u istoj izvođenoj formi. Forma se izvodi proizvoljno, na bilo koju stranu (D-L)
  2. GONOSEN NO KATA (forma kontra bacanja po Kawaishi-u)
 2. Situacijski oblici - nadmetanja
  1. 1 meč po službenim Valbado pravilima (polu-kontakt)

Napomena: Kandidati koji žele pristupiti ispitu na ovom stupnju, trebaju u nižem stupnju provesti najmanje 1 godinu, prakticirajući Valbado najmanje 3 x tjedno kroz trening, ali i aktivno djelovati Kao Valbado natjecatelj, instruktor ili sudac. Najmanja prolazna ocjena na ovom stupnju je 4.0. Položenim ispitom, kandidat dobija licencuVALBADO UČITELJ-PRIPRAVNIK

CRNI POJAS - II Dan

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Polucituacijski oblici
  1. KONSTRUKCIJA SLOBODNE SIMETRIČNE VALBADO FORME (3 kompleksa u sadržaju – vidi naputak za I Dan !)
  2. Izvedba jedne od formi po izboru: a) Nage no kata; b) Gonosen no kata
 2. Situacijski oblici - nadmetanja
  1. 2 meča u razmaku od najmanje 5 minuta, po Valbado pravilima(polu-kontakt)

Napomena: Kandidati koje žele pristupiti ispitu na ovom stupnju, trebaju provesti u statusu nižeg stupnja najmanje 2 godine, te prakticirati Valbado 3 x tjedno kontinuirano, također aktivno djelovati kao natjecatelj, učitelj-pripravnik ili sudac. Najmanja prolazna ocjena na ovom stupnju je 4.0! Položenim ispitom, kandidat stječe licencu VALBADO UČITELJ.

CRNI POJAS - III Dan

I TEORIJA

II PRAKTIČNI DIO

 1. Polucituacijski oblici
  1. Konstrukcija slobodne SIMETRIČNE VALBADO FORME, sa 5 kompleksa (vidi naputak, I Dan)
  2. KIME NO KATA (po Kodokan-u)
 2. Situacijski oblici - nadmetanja
  1. 3 Valbado mečeva uz suđenje, u razmaku od 5 minuta

Napomena: Kandidati koji žele pristupiti ovom ispitu, trebaju provesti u nižem stupnju najmanje 2 godine, te prakticirati Valbado kroz trening, najmanje 3 x tjedno. Aktivno djelovati kao natjecatelj, Valbado učitelj ili sudac. Najmanja prolazna ocjena na ovom stupnju je 4.0! Položenim ispitom,kandidat dobija licencuVALBADO PROFESOR

CRNI POJAS - IV Dan

Izvedba GOSHIN JUTSU KATE po Kodokanu.

U nositelja ovog stupnja, kandidati se unaprjeđuju-promoviraju nakon što u statusu nižeg stupnja provedu aktivno najmanje 3 godine, ali uz kontinuirani i značajni doprinos u razvoju Valbado sustava.

IV Dan - licenca VAlBADO PROFESOR – PARTNER.

CRNI POJAS - V Dan

Izvedba po jedne serije po izboru iz: Katame no kata, Nage no kata, Kime no kata.

U nositelja ovoga stupnja, kandidati se unaprjeđuju nakon što u statusu nižeg stupnja provedu aktivno najmanje 5 godina, ali uz kontinuirani i značajni doprinos u razvoju Valbado sustava.

V Dan licenca – VALBADO MAGISTAR, STARIJI PARTNER.

CRNI POJAS - VI Dan

U nositelja ovih stupnjeva, kandidati se unaprijeđuju-promoviraju nakon što u statusu nižeg stupnja provedu aktivno najmanje 5 godina, ali uz kontinuirani i izniman doprinos u razvoju Valbado sustava. Promociju u ovaj stupanj vrši Kancho, na prijedlog Dan kolegija Valbado sustava, iznimno, Kancho može samostalno promovirati-dodijeliti VI i VII Dan, i to na javnoj priredbi,seminaru i sl.

VI Dan – licenca DOKTOR VALBADO SUSTAVA – SHIHAN NI.

VII Dan – licenca DOKTOR VALBADO SUSTAVA – SHIHAN.

PRAVILNIK O VALBADO NATJECANJIMA

SPORTSKO-NATJECATELJSKA VALBADO PRAVILA SUĐENJA

VALBADO BORILAČKI TRIATLON
(„MAT“ – martial arts triatlon)

UVOD

Ovim Pravilima uređuju se i određuju osnovni parametri funkcioniranja sportskih nadmetanja-natjecanja u Borilačkom triatlonu - Valbado sportu:

 1. Prostor: Otvoreni, poluotvoreni ili zatvoreni prostor u okvirima kojeg se aktivnost Odvija;
 2. Podna obloga: Elastična podna obloga («tatami») najmanje debljine 4 cm, dimenzija minimalno 6 x 6 m / ili kružni prostor promjera 6 m (borilački prostor), sa zaštitnom zonom minimalno širokom 2 m, vidljivo odvojenom (različite boje) od samog borilačkog prostora. Zajedno, kao kompaktna cjelina, borilački prostor i zaštitna zona, naziva se natjecateljski prostor;
 3. Odjeća natjecatelja: Valbado-gi (tradicionalna odjeća natjecatelja, sastavljena od ogrtača, hlača i pojasa) bijele boje, no i druge boje kimona su dozvoljene, ukoliko to nije posebno ograničeno propozicijama organizatora pojedinih turnira. Svaki od natjecatelja, prilikom nadmetanja, mora vezati preko svojeg pojasa, i NATJECATELJSKU TRAKU, CRVENE BOJE (prvo prozvani u meču) ili BIJELE BOJE (drugo prozvani u meču);
  Također, moguće su i varijante:
  1. Natjecatelji mogu nastupiti samo u sportskim gaćicama, prikladnim za nesmetano odvijanje natjecanja u posebno priređenim turnirima;
  2. Natjecatelji mogu nastupiti i samo s gornjim dijelom kimona (ogrtač+pojas), te prikladnim gaćicama, također u posebno priređenim turnirima;
  3. Nastup u opremi po slobodnom izboru, u slučaju posebnih uvjeta nadmetanja;

  U slučaju spomenutih varijanti odjeće natjecatelja,organizator turnira to mora jasno odrediti propozicijama određenog turnira,

Valbado MAT (martial arts triatlon), BORILAČKI TRIATLON, odvija se kao jedinstveni meč sastavljen od 3 različita dijela – RUNDE. Svaka runda traje 2 minute (djeca-mladež do 16 godina) ili 3 minute (Ž/M + 16 godina). Pauza između pojedinih rundi traje 1 minutu.

1. RUNDA

BORBA NA TLU, uz primjenu zahvata držanja, gušenja i poluga (SAMO NA ZGLOBU LAKTA !) bez ograničenja. DRŽANJA-IMOBILIZACIJA SUPARNIKA

2. RUNDA

BORBA U STOJEĆEM POLOŽAJU BACANJIMA, BEZ OGRANIČENJA (dozvoljene SVE vrste zahvata bacanja)

Princip bodovanja 1. i 2. Runde – BODOVI POJEDINIH AKCIJA SE ZBRAJAJU na način, da OSTVARIVANJE SVAKE TEHNIKE U „NIŽEM“ bodovnom stupnju DV PUTA, TREĆI puta prelazi u VIŠI BODOVNI STUPANJ KVALITETE. Zbrajanje nije „matematičko“, nego KVALITATIVNO. KVALITETU PRIMJENE POJEDINIH TEHNIKA, sudac označava NEVERBALNO, i to pokazivanjem preciznih ZNAKOVA BODOVANJA RUKAMA:

U 1. ili 2. rundi, POBJEĐUJE onaj natjecatelj, koji ostvari veću KVALITATIVNU PREDNOST u primjeni pojedinih zahvata-tehnika.

3. RUNDA

TEHNIKE UDARANJA PUNIM KONTAKTOM i POLUKONTAKTOM

U ovoj rundi NEMA BODOVANJA, VEĆ SE POBJEDNIK ODREĐUJE „NA DOJAM“, i to ISTOVREMENOM ZAJEDNIČKOM ODLUKOM sva tri suca koji sude pojedini meč. Odluka se donosi na način, da glavni sudac vikne „Pozor !“ ,sva tri suca na taj znak (glavni i dva pomoćna) ispruže svoje obje ruke ispred tijela vodoravno u visini ramena i čekaju znak „Odluka !“. Na znak „Odluka !“, ISTOVREMENO svaki sudac podigne jednu ruku u smjeru natjecatelja za kojeg smatra da je bio bolji-pobijedio u toj rundi. To je „POBIJEDA NA DOJAM“.

„POBJEDA NA PREMOĆ“, donosi se odlukom sudaca u slučaju, kada jedan od natjecatelja ostvari tri (3) „knock down-a“, ili ostvarivanjem „knock-out-a“ nad suparnikom. U tom slučaju, borba se odmah prekida i proglašava pobjednik.

SVEUKUPNO PROGLAŠENJE REZULTATA POJEDINOG MEČA

Neriješen ishod pojedinog meča nije moguć.

4. Lakši prekršaji (tehničkog karaktera) SHIDO, 3 lakša prekršaja = HANSOKU MAKE (diskvalifikacija U BORBI);

5. Teški prekršaji (tehničko-izvedbenog karaktera-nedozvoljene tehnike ili prekršaji neetičkog sportskog ponašanja) = HANSOKU MAKE (diskvalifikacija U BORBI I TURNIRU);

Kazne se ne boduju, ali mogu biti odlučujuće u slučaju istog broja bodova na kraju meča.

Posebna tumačenja:

U sustavu Valbado natjecanja, sudi pojedini meč 1 (jedan) glavni sudac u borilištu, te dvojica sudaca kod semafora i monitora za praćenje snimke borbi + supervizor-šef suđenja). Ukoliko nije u funkciji semafor, o borbi se vodi zapisnik bodovanja, te se ručno mjeri vrijeme trajanja.

SUĐENJE (SUCI)

Audio-vizualni parametri (razglas, semafori, kamere)

Tijekom svakog natjecanja, organizator je dužan osigurati kvalitetan razglas, prema veličini prostora u kojem se natjecanje odvija, imajući u vidu akustičnost (razgovjetnost zvukova);

Semafor čine dva (2) dijela , koji moraju biti različitih boja (npr. LIJEVI – BIJELI, DESNI – CRVENI,gledajući u semafor iz pravca natjecateljskog prostora, i sl.). Semafori trebaju biti smješteni na istaknutom mjestu, kako bi bili pregledni za suce i publiku;

Kamera je postavljena pored semafora, frontalno gledajući prema natjecateljskom prostoru, gdje se odvija meč. Tako da snima sva događanja u tom cjelokupnom natjecateljskom prostoru;

Dopunske mjere i radnje

Ova Pravila suđenja podložna su promjenama, a ovisno o elementima odvijanja sustava Valbado natjecanja (BORILAČKOG TRIATLONA)tijekom vremena. O svim Valbado sportsko-natjecateljskim pravilima, njihovoj primjeni, te promjenama, prijedloge donosi Valbado sudačka organizacija, Dan kolegij Valbado sustava se očituje o istima, a Kancho donosi konačnu odluku o primjeni i promjenama sportsko-natjecateljskih pravila Valbado sustava.

Autor:
Zdravko Bajzek, prof.-Kancho